GVB Amsterdam, Raamovereenkomst civiele werken 2017 – 2018, over het uitvoeringsjaar 2017

Opdrachtgever;
GVB Amsterdam,

 

Discipline;
Elementenverharding, Asfaltverharding, Beton, Straatmeubilair, PVC aanbrengen, markeringen, etc.

 

Aanbesteding;
Laagste prijs
Binnen 10% marge van inschrijving nummer 1 zijn wij met de 2e prijs de 2e aannemer geworden van het contract.

 

Uitvoering;
Q2 2017 – Q4 2017

 

Werkzaamheden

Begin 2017 zijn wij in opdracht van de GVB gestart met de uitvoering van de Raamovereenkomst civiele werkzaamheden 2017-2018.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het tijdens de tram in exploitatie uitvoeren van; Creëren werkterrein, tijdelijke maatregelen, opnemen trambaanplaten, verwijderen boven-, onderbedbeton, aanbrengen onder-, bovenbedbeton, aanbrengen beton, PVC – buizen t.b.v. waterafvoer en signaleringssystemen, aanbrengen asfaltverharding, aanpassen haltes, aanbrengen thermoplastische markeringen en bijkomende werkzaamheden.in de regio Amsterdam (gemeente Amsterdam, gemeente Amstelveen en gemeente Diemen)

De volgende deelopdrachten hebben wij vanaf april 2017 uitgevoerd.

  • Fredrikhendriksstraat, uitvoeringsperiode ca. 2 weken
  • Deelopdracht Vrijheidslaan, uitvoeringsperiode ca. 13 weken
  • Deelopdracht Mercatorplein-Hoofdweg, uitvoeringsperiode ca. 9 weken
  • Deelopdracht Postjesweg, uitvoeringsperiode ca. 6 weken
  • Deelopdracht Beethovenstraat, uitvoeringsperiode ca. 9 weken Deelopdracht Surinameplein, uitvoeringsperiode ca. 27 weken
  • Deelopdracht Havenstraat, uitvoeringsperiode ca. 13 weken
  • Deelopdracht Admiraal de Ruiterweg, uitvoeringsperiode ca. 8 weken
  • Deelopdracht Rozengracht, uitvoeringsperiode ca. 5 weken
  • Deelopdracht Marnixstraat, uitvoeringsperiode ca. 3 weken

 

Totale Opdrachtwaarde 2017 c.a. € 2.500.000,-